Inhibitory korozji

 

Stalox

 

 

inhibitor korozji stalox

Inhibitory korozji Stalox i Teccor V są naszymi flagowymi produktami. Teccor V jest koncentratem, który należy aplikować w proporcjach 1:100, natomiast Stalox w proporcji 1:50 w stosunku do pojemności instalacji.

Kompleksowe działanie:

  • zabezpieczają układ grzewczy przed korozją,
  • tworzą wewnętrzną warstwę ochronną,
  • chronią przed powstawaniem osadów i kamienia,
  • chronią przed hałasem i zapowietrzaniem.

Dla nowych systemów grzewczych oraz w celach uzupełniania poziomu inhibitora rekomendujemy preparat Stalox. Zawiera on substancje czynne w stężeniu mniejszym niż Teccor V, zawiera natomiast więcej wysokiej jakości wody demineralizowanej.

Inhibitory korozji Enersun zostały opracowany pod kątem możliwości zastosowania w układach c.o. wykonanych z różnych materiałów, m.in. z: aluminium, cynku, miedzi, mosiądzu, żeliwa, ołowiu, stali, stali czarnej, stali ocynkowanej oraz w rurach Pex i PP; zawierają formułę UPS optymalizującą płyn w każdym rodzaju układu grzewczego. Mają zastosowanie w konsumenckich, przemysłowych i komunalnych systemach grzewczych – kotłach centralnego ogrzewania, instalacjach solarnych, układach pomp ciepła.

 

 

Teccor V

 

inhibitor korozji teccor v

Inhibitor Teccor V zawiera wysokie stężenie substancji czynnych, zabezpiecza układ grzewczy nie tylko przed korozją ale również przed powstawaniem kamienia, osadów i szlamu oraz przed skażeniem biologicznym.

Pełna informacja o inhibitorze korozji Teccor V została zamieszczona na stronie produktu.

Zalecamy stosować odpowiednią odzież ochronną – rękawice i okulary lub ochronę twarzy. Należy myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast, ostrożnie ale gruntownie przemyć oczy dużą ilością bieżącej wody. W przypadku połknięcia natychmiast przepłukać jamę ustną, obficie popić wodą i skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Inhibitory dostępne są w pojemnikach 1, 5, 10 i 20 litrowych.

Skład: etan – 1,2-diol/glikol etylenowy, sól potasową kwasu 2-etyloheksanowego, sól sodową kwasu dwuetyloheksanowego, substancje pomocnicze.

 

DYSTRYBUTOR